Czerwona Małpa

26 November 2016

article “PRESENTATIONS. NEW IS COMING. RÓŻA PUZYNOWSKA – SENSITIVE MAIDEN WITHOUT PRUDERY”. Interview in the quarterly art magazine „Czerwona Małpa. Kwartalnik Bardzo Kulturalny. Zawsze na gazie!”; issue no. 5/2011 (interviewed by: Anna Grzeszczuk Gałązka).

see the artwork