EXIT MAGAZINE

26 November 2016

article in “EXIT MAGAZINE – NEW ART IN POLAND”: “THE RITE OF SPRING ACCORDING TO PUZYNOWSKA” (Text by Janusz Miliszkiewicz: “Exit – Nowa Sztuka w Polsce” No. (94) 2013 April-June/”Święto wiosny według Puzynowskiej”).

see the artwork