GAZETA WYBORCZA

26 November 2016

nterview „WITHOUT BUTTERING UP. RÓŻA PUZYNOWSKA. MASCULINITY OF HERMAPHRODITOS” (Gazeta Wyborcza, Duży Format – 06.08.2009.r.; first from the new cycle of articles by Włodzimierz Kalicki).

see the artwork