Twarze Warszawy

24 November 2016

interview “RÓŻA PUZYNOWSKA: ŚNIŁO MI SIĘ, ŻE GONIĄ MNIE BALETKI” for the web portal “Faces of Warsaw” (“Twarze Warszawy”; interviewed by Anna Kostecka).

see the artwork