AVANT pl

15 grudnia 2016

wywiad “WYBRANA. WYWIAD Z RÓŻĄ PUZYNOWSKĄ” w magazynie “Avant” (“Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej. Trendy w badaniach interdyscyplinarnych. Laboratorium Wiosny”, rocznik IV, tom 3/2013.ISSN: 2082-6710; wywiad poprowadzony przez Witolda Wachowskiego – redaktor prowadzący; Redaktorzy tomu: Monika Włudzik, Przemysław Nowakowski; wydawnictwo – Ministerstwo Nauki i Wyższej Edukacji).
LINKI:

zobacz prace